CENTAR ZA EDUKACIJU TRENERA FSCG

O B A V J E Š T E Nj E

za kandidate za Nacionalnu C licencu

Obavještavaju se polaznici Nacionalne „C“ licence Centra za edukaciju trenera  FSCG  , da će se realizacija semestra održati u terminu od 21. do 25.maja 2017.godine u hotelu „Palma“ u Tivtu.

Obaveze kandidata –

 

  • Kandidati su dužni da izvrše uplatu ( školarinu i troškovi izrade licence i diplome) u iznosu od 100 eura, na žiro račun fudbalske regije najkasnije do 21.maja 2017. godine.
  • Kandidatima sugerišemo da tokom semestra imaju  svoj lap top.
  • Kandidati moraju ponijeti pribor za ličnu higijenu, sportsku opremu patike i kopačke. Ostalu sportsku opremu kandidati će dobiti po dolasku u hotel.
  • Kandidati moraju biti zdrastveno i kondiciono sposobni i spremni za praktičan rad.

 Kandidati su obavezni da dođu u hotel u nedelju,21.maja 2017 god. do 17,oo časova.

Centar za edukaciju trenera  FSCG 

Direktor

Dr Niko Raičković,s.r.