DISCIPLINSKA KOMISIJA FSSRCG

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa sjednice Disciplinske komisije održane dana 28.03.2018. godine

 

prisutni:          Željko Vuković, predsjednik, Mirza Pepić, član i Miodrag Vukićević, član.

Komisija konstatuje:

Opomenuti igrači na utakmicama 14. kola prvenstva SR FSCG – seniori:

Radović Žarko /FK Drezga/, Tomić Miro, Šabotić Ismar, Bakić Milan, Dervanović Sani /FK Karioke/, Radusinović Vojislav, Ajković Đorđije, Ajković Vuk, Đurišić Luka /FK Brastvo/, Gazivoda Ivan, Radonjić Nikola, Arifi Kuštrim, Žižić Gojko /FK Crvena stijena/, Vujošević Vladimir, Asanović Elvis, Turković Miroslav /FK Ribnica/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nemaj pravo nastupa igrači: Radović Žarko – FK Drezga, Tomić Miro – FK Kom Eurozox 2, Radonjić Nikola – FK Crvena stijena,  Ajković Đorđije, Đurišić Luka – FK Bratstvo.

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola kadetskog prvenstva SR FSCG:

Vuković Aleksandar /FK Iskra/, Raičević Mirko, Petić Luka, Anđelić Đorđe /FK Ilarion/, Nenezić Nikola, Vuković Aleksa, Milićević Nikola, Perović Ilija /FK Čelik/, Babović Danilo /FK Polet stars/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeću odluku:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Milićević Nikola – FK Čelik.

Opomenuti igrači na utakmicama 12. kola prvenstva pionira 2003 SR FSCG:

Tanjević Mirko /FK Blue star/, Pepić Šaćir /FK Dečić/, Hajrušaj Denis /FK Nikšić/, Vujačić Milić /FK Sutjeska/, Đinović Ognjen, Ajković Andrija /FK Zeta/, Roganović Viktor, Mišurović Vasilije, Koruga Nemanja /FK Mladost/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeću odluku:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Vujačić Milić /FK Sutjeska/, Tanjević Mirko /FK Blue star/.

– Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Davidović Nemanji – igraču FK Zeta izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 12. kola lige pionira 2003. Srednje regije FSCG 17/18 odigrane između FK Zeta – FK Mladost i nema pravo nastupa u narednom kolu.

– Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Muratović Anesu  – igraču FK Mladost izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 12. kola lige pionira 2003. Srednje regije FSCG 17/18 odigrane između FK Zeta – FK Mladost i nema pravo nastupa u narednom kolu.

– Shodno ćlanu 56. Disciplinskog pravilnika FSCG izriče se discipinskla mjera Mišurović Vasiliju – igraču FK „Mladost“ – Podgorica, zabrana igranja na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja prema protivničkom igraču na utakmici 12. kola Prvenstva pionira 2003 Srednje regije 17/18, između FK ..Zeta“ – Golubovci i FK ,,Mladost” – Podgorica.

– Shodno ćlanu 56. Disciplinskog pravilnika FSCG izriče se discipinskla mjera Ajković Andriji – igraču FK „Zeta“ – Golubovci, zabrana igranja na dvije utakmice zbog nesportskog ponašanja prema protivničkom igraču na utakmici 12. kola Prvenstva pionira 2003 Srednje regije 17/18, između FK ..Zeta“ – Golubovci i FK ,,Mladost” – Podgorica.

Opomenuti igrači na utakmicama 17. kola prvenstva pionira 2004 SR FSCG:

Turusković Vedad /FK Karioke/.

Opomenuti igrači na utakmicama 14. kola prvenstva pjetlića SR FSCG:

Perošević Vasilije /FK Sutjeska/, Milinković Matija /FK Anderba/, Piperović Uroš /FK Elektron/ .

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeću odluku:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Milinković Matija  – FK Anderba.

Opomenuti igrači na utakmici 12. kola prvenstva pjetlića SR FSCG:

Laličić Matija, Vujošević Milan /FK Mladost/, Anđušić Marko, Pelević Aleksa /FK As/.

 

NAPOMENA: Prigovori u vezi sa opomenutim igračima na utakmicama mogu se podnijeti u roku od dva dana od dana dobijanja ovog zapisnika.

 

Predsjednik – Vuković Željko s.r.