DISCIPLINSKA KOMISIJA FSSRCG

Z  A  P  I  S  N  I  K

sa sjednice Disciplinske komisije održane dana 05.04.2018. godine

 

prisutni: Željko Vuković, predsjednik, Mirza Pepić, član i Miodrag Vukićević, član.

Komisija konstatuje:

Opomenuti igrači na utakmicama 15. kola prvenstva SR FSCG – seniori:

Raičković Aleksandar, Lakušić Dušan, Pejurić Miloš, Čelebić danilo /FK Crvens stijena/, Popović Milić, Milović Ivan /FK Ribnica/, Ljuljanović emir, Lakić Luka, Rabrenović Lazar /FK Kom eurozox 2/, Radović Aleksandar, Lekić Anđelko, Drašković Marko, Rakočević Radovan, Bulatović Marko /FK Gorštak/, Bulatović Dejan, Babić Nikola /FK Brastvo/, Rešetar Radovan, Bukilić Ivan /FK Drezga/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Lakić Luka /FK Kom/, Radović Aleksandar – FK Gorštak.

– Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Šabotić Ismar – FK Kom eurozox 2 izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 15. kola lige seniora Srednje regije FSCG 17/18 odigrane između FK Kom Eurozox 2 – FK Gorštak i nema pravo nastupa u narednom kolu.

Opomenuti igrači na utakmicama 14. kola kadetskog prvenstva SR FSCG:

Raičević Mirko /FK Ilarion/, Vuković Aleksa /FK Čelik/, Šćekić Matija /FK Kom/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeće odluke:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Vuković Aleksa /FK Čelik/.

– Shodno članu 19 stav 1 Disciplinskog pravilnika FSCG Šušić Dejan /FK Čelik/ izriče se disciplinska mjera Zabrana igranja na jednoj utakmici zbog izrečene druge javne opomene na utakmici 14. kola kadetske lige Srednje regije FSCG 17/18 odigrane između FK Čelik – FK Kom i nema pravo nastupa u narednom kolu.

Opomenuti igrači na utakmicama 13. kola prvenstva pionira 2003 SR FSCG:

Janković Radojica /FK Zeta/, Muminović Amar /FK Dečić/, Hajrušaj Denis, Beriša Ibiš /FK Nikšić/, Stijepović Slaven /FK Blue star/.

Opomenuti igrači na utakmicama 18. kola prvenstva pionira 2004 SR FSCG:

Kalezić Mladen /FK Mladost Lješkopolje 1970/, Barović Balša /FK Budućnost/.

Opomenuti igrači na utakmici 17. kola prvenstva pionira 2004 SR FSCG:

Klikovac Stefan /FK Ilarion/.

Opomenuti igrači na utakmicama 15. kola prvenstva pjetlića SR FSCG:

Damjanović Bojan, Peković Matija /FK Župa/, Keković Đorđe /FK Crvena stijena/, badnjar matije /FK stari Aerodrom/, Durković Stefan /FK Winner/, Perović Radovan /FK Blue star/, Popović Vuk /FK Elektron/ .

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeću odluku:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nemaju pravo nastupa igrači: Badnjar Matije /FK Stari Aerodrom/, Keković Đorđe /FK Crvena stijena/.

– Shodno ćlanu 58. Disciplinskog pravilnika FSCG izriče se disciplinska mjera Šćepanović Milošu – igraču FK „Danilovgrad“ – Danilovgrad, zabrana igranja na jednoj utakmici zbog nesportskog ponašanja prema sudiji utakmice na utakmici 14. kola Prvenstva pjetlića Srednje regije 17/18, između FK ..Danilovgrad“ – Danilovgrad i FK ,,Župa” – Nikšić.

Opomenuti igrači na utakmici 13. kola prvenstva pjetlića SR FSCG:

Anđušić Marko /FK As/.

Disciplinska komisija je na sjednici donijela sljedeću odluku:

– Shodno članu 20 stav 1 Disciplinskog prvilnika FSCG po osnovu automatske sankcije – (3 javne opomene), u narednom kolu nema pravo nastupa igrač: Anđušić Marko /FK As/.

 

NAPOMENA: Prigovori u vezi sa opomenutim igračima na utakmicama mogu se podnijeti u roku od dva dana od dana dobijanja ovog zapisnika.

 

Predsjednik – Vuković Željko s.r.