KOMISIJA ZA SUĐENJE SREDNJE REGIJE FSCG

SEMINAR ZA SUDIJE SREDNJE REGIJE FSCG

Komisija za suđenje Srednje regije FSCG obavještava sve sudije sa lista FSSRCG da će se seminar održati 26. I 27. avgusta 2017. godine u Danilovgradu /kasarna Milovan Šaranović/ sa početkom u 8 časova.

Sudije se obavezuju da na seminaru dostave ljekarsko uvjerenje o sposobnisti.

Komisija za suđenje

Emir Ramović – Predsjednik